กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่นักออกแบบแห่งปี 2021

คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลนักออกแบบแห่งปี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 30 มีนา...

Designer of the Year Awards 2023 Call for Entries

Designer of the Year Awards 2023 เปิดรับสมัครนักออกแบบอีกครั้ง เพื่อเข้ารับการคัดสรรให้เป็นผู้ได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2566 ประเภทของการออกแบบ • การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) • การออกแบบเครื่องเรือน (Furniture Design) • ก...

Designer of the Year Awards 2021 Call for Entries

เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดสรรให้เป็นผู้ได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2564 ในสาขา – การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) – การออกแบบเครื่องเรือน (Furniture Design) – การออกแบบผ้าและเส้นใย (Textile and Fabric Desi...

Designer of the Year in Taiwan 18-22 April 2018

Designer of the Year in Taiwan 18-22 April 2018 @ Songshan Cultural and Creative Park, Taipei

ภาพบรรยากาศ Designer of the Year Talk 2017

It’s an honor to meet you วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 น. – 16:00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC ในนามของคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณสุดยอดนักออกแบบเกียรติยศขอ...