Designer of the Year in Taiwan 18-22 April 2018

Designer of the Year in Taiwan 18-22 April 2018 @ Songshan Cultural and Creative Park, Taipei

ภาพบรรยากาศ Designer of the Year Talk 2017

It’s an honor to meet you วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 น. – 16:00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC ในนามของคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณสุดยอดนักออกแบบเกียรติยศขอ...