กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่นักออกแบบแห่งปี 2023

คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลนักออกแบบแห่งปี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบที่ได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2021 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานราง...

Designer of the Year in Guangzhou

ครั้งแรกกับการเผยแพร่ผลงานของ Designer of the Year ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

การตัดสินรางวัล Designer of the Year 2023

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 มีการประชุมตัดสินรางวัลนักออกแบบแห่งปี (Designer of the Year 2023) ณ บริษัท สถาปิก49 จำกัด (A49) โดยมีคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย คุณนิธิ สถาปิตานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรมร่วมสมัย เป็นประธาน...

Designer of the Year Awards 2023 Call for Entries

Designer of the Year Awards 2023 เปิดรับสมัครนักออกแบบอีกครั้ง เพื่อเข้ารับการคัดสรรให้เป็นผู้ได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2566 ประเภทของการออกแบบ • การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) • การออกแบบเครื่องเรือน (Furniture Design) • ก...

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่นักออกแบบแห่งปี 2021

คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลนักออกแบบแห่งปี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบที่ได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2021 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานราง...

Designer of the Year Awards 2021 Call for Entries

เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดสรรให้เป็นผู้ได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2564 ในสาขา – การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) – การออกแบบเครื่องเรือน (Furniture Design) – การออกแบบผ้าและเส้นใย (Textile and Fabric Desi...

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่นักออกแบบแห่งปี 2019

คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลนักออกแบบแห่งปี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบที่ได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2019 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานราง...

Designer of the Year in Taiwan 18-22 April 2018

Designer of the Year in Taiwan 18-22 April 2018 @ Songshan Cultural and Creative Park, Taipei

ภาพบรรยากาศ Designer of the Year Talk 2017

It’s an honor to meet you วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 น. – 16:00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC ในนามของคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณสุดยอดนักออกแบบเกียรติยศขอ...

Designer of the Year in Japan 2015

โครงการนักออกแบบแห่งปี จัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักออกแบบที่ได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2015 ในงาน Tokyo Design Week 2015 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2558 ณ Meiji Jingu Gaien, เมืองโตเกียว ประทศญี่ปุ่น Designer of t...