Designer of the Year Awards 2023 Call for Entries

Designer of the Year Awards 2023 เปิดรับสมัครนักออกแบบอีกครั้ง
เพื่อเข้ารับการคัดสรรให้เป็นผู้ได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2566

ประเภทของการออกแบบ
• การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
• การออกแบบเครื่องเรือน (Furniture Design)
• การออกแบบผ้าและเส้นใย (Textile and Fabric Design)
• การออกแบบเครื่องประดับ (jewelry Design)
• การออกแบบกราฟิก (Graphic Design)
• การออกแบบภาพประกอบ(Illustration Design)
• การออกแบบภายใน (Interior Design)
• การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)
• การออกแบบสื่อดิจิทัล (Digital Media Design)
ทาง www.dyawards.com ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ขั้นตอนการสมัคร
1. คลิก “เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก” ที่มุมบนด้านขวาของเว็บไซต์
2. เลือก “สมัครสมาชิก” > ใส่อีเมลเข้าใช้งาน > ใส่รหัสผ่าน > ใส่ยืนยันรหัสผ่าน > คลิก “สมัครสมาชิก”
3. จะเห็นข้อความ “คุณสมัครสมาชิกสำเร็จ” > ใส่อีเมลเข้าใช้งาน > ใส่รหัสผ่าน > คลิก “เข้าสู่ระบบ”
4. คลิก “สมัครนักออกแบบแห่งปี 2023” ที่มุมบนด้านซ้ายของเว็บไซต์
5. กรอกข้อมูลต่างๆ และอัพโหลดภาพผลงาน > คลิก “ยืนยันการสมัคร”
*หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถ Log in เข้ามาแก้ไข/เพิ่มเติม/ลบข้อมูล ได้ในภายหลัง