Designer of the Year Awards 2021 Call for Entries
เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดสรรให้เป็นผู้ได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2564 ในสาขา
– การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
– การออกแบบเครื่องเรือน (Furniture Design)
– การออกแบบผ้าและเส้นใย (Textile and Fabric Design)
– การออกแบบเครื่องประดับ (jewelry Design)
– การออกแบบกราฟิก (Graphic Design)
– การออกแบบภาพประกอบ(Illustration Design)
– การออกแบบภายใน (Interior Design)
ทาง www.dyawards.com ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
ขั้นตอนการสมัคร
1. คลิก “เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก” ที่มุมบนด้านขวาของเว็บไซต์
2. เลือก “สมัครสมาชิก” > ใส่อีเมลเข้าใช้งาน > ใส่รหัสผ่าน > ใส่ยืนยันรหัสผ่าน > คลิก “สมัครสมาชิก”
3. จะเห็นข้อความ “คุณสมัครสมาชิกสำเร็จ” > ใส่อีเมลเข้าใช้งาน > ใส่รหัสผ่าน > คลิก “เข้าสู่ระบบ”
4. คลิก “สมัครนักออกแบบแห่งปี 2021” ที่มุมบนด้านซ้ายของเว็บไซต์
5. กรอกข้อมูลต่างๆ และอัพโหลดภาพผลงาน > คลิก “ยืนยันการสมัคร”
*หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถ Log in เข้ามาแก้ไข/เพิ่มเติม/ลบข้อมูล ได้ในภายหลัง