กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่นักออกแบบแห่งปี 2021

คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลนักออกแบบแห่งปี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13:45 น. ทั้งนี้ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช และคุณนิธิ สถาปิตานนท์ ที่ให้การสนับสนุนรางวัลนักออกแบบแห่งปีมาโดยตลอด และขอแสดงความยินดีกับนักออกแบบทุกท่านที่ได้รับพระราชทานรางวัลในปีนี้ด้วยครับ

Designer of the Year Awards 2023 Call for Entries

Designer of the Year Awards 2023 เปิดรับสมัครนักออกแบบอีกครั้ง เพื่อเข้ารับการคัดสรรให้เป็นผู้ได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2566 ประเภทของการออกแบบ • การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) • การออกแบบเครื่องเรือน (Furniture Design) • การออกแบบผ้าและเส้นใย (Textile and Fabric Design) • การออกแบบเครื่องประดับ (jewelry Design) • การออกแบบกราฟิก (Graphic Design) • การออกแบบภาพประกอบ(Illustration Design) • การออกแบบภายใน (Interior Design) • การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) • การออกแบบสื่อดิจิทัล (Digital Media Design) ทาง www.dyawards.com ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ขั้นตอนการสมัคร 1. คลิก “เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก” ที่มุมบนด้านขวาของเว็บไซต์ 2. เลือก “สมัครสมาชิก” > ใส่อีเมลเข้าใช้งาน > ใส่รหัสผ่าน > ใส่ยืนยันรหัสผ่าน > คลิก “สมัครสมาชิก” 3. จะเห็นข้อความ “คุณสมัครสมาชิกสำเร็จ” > ใส่อีเมลเข้าใช้งาน > ใส่รหัสผ่าน > คลิก “เข้าสู่ระบบ” 4. คลิก “สมัครนักออกแบบแห่งปี 2023” ที่มุมบนด้านซ้ายของเว็บไซต์ 5. กรอกข้อมูลต่างๆ และอัพโหลดภาพผลงาน > คลิก “ยืนยันการสมัคร” *หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถ Log in เข้ามาแก้ไข/เพิ่มเติม/ลบข้อมูล ได้ในภายหลัง

Designer of the Year Awards 2021 Call for Entries

เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดสรรให้เป็นผู้ได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2564 ในสาขา – การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) – การออกแบบเครื่องเรือน (Furniture Design) – การออกแบบผ้าและเส้นใย (Textile and Fabric Design) – การออกแบบเครื่องประดับ (jewelry Design) – การออกแบบกราฟิก (Graphic Design) – การออกแบบภาพประกอบ(Illustration Design) – การออกแบบภายใน (Interior Design) ทาง www.dyawards.com ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ขั้นตอนการสมัคร 1. คลิก “เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก” ที่มุมบนด้านขวาของเว็บไซต์ 2. เลือก “สมัครสมาชิก” > ใส่อีเมลเข้าใช้งาน > ใส่รหัสผ่าน > ใส่ยืนยันรหัสผ่าน > คลิก “สมัครสมาชิก” 3. จะเห็นข้อความ “คุณสมัครสมาชิกสำเร็จ” > ใส่อีเมลเข้าใช้งาน > ใส่รหัสผ่าน > คลิก “เข้าสู่ระบบ” 4. คลิก “สมัครนักออกแบบแห่งปี 2021” ที่มุมบนด้านซ้ายของเว็บไซต์ 5. กรอกข้อมูลต่างๆ และอัพโหลดภาพผลงาน > คลิก “ยืนยันการสมัคร” *หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถ Log in เข้ามาแก้ไข/เพิ่มเติม/ลบข้อมูล ได้ในภายหลัง

Designer of the Year in Taiwan 18-22 April 2018

Designer of the Year in Taiwan 18-22 April 2018 @ Songshan Cultural and Creative Park, Taipei

ภาพบรรยากาศ Designer of the Year Talk 2017

It’s an honor to meet you วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 น. – 16:00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC ในนามของคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณสุดยอดนักออกแบบเกียรติยศของไทยรางวัล Honor Awards จากงาน Designer of the year 2017 คุณวิภาวดี พัฒนพงศ์พิบูล สาขา Interior Design คุณสุรชัย พุฒิกุลางกูร สาขา Illustration Design และคุณไพโรจน์ ธีระประภา สาขา Graphic Design ที่มาร่วมสนทนาถ่ายทอดสุดยอดกลยุทธ์การออกแบบที่ประสบความสำเร็จระดับสูง ให้กับนักออกแบบคลื่นลูกใหม่และผู้ที่สนใจได้เป็นแรงบันดาลใจอย่างมากมาย