กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่นักออกแบบแห่งปี 2023

คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลนักออกแบบแห่งปี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบที่ได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2021 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 14:01 ทั้งนี้ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ และคุณนิธิ สถาปิตานนท์ ที่ให้การสนับสนุนรางวัลนักออกแบบแห่งปีมาโดยตลอด และขอแสดงความยินดีกับนักออกแบบทุกท่านที่ได้รับพระราชทานรางวัลในปีนี้ด้วยครับ Designer of the Year Awards Executive Committee Be grateful for His Majesty’s grace His Royal Highness Prince Kaintha Thirachai Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn graciously The designers who received the Designer of the Year award 2019 were invited to come and receive their awards at Sra Pathum Palace on December 14, 2023, at 2:01 p.m. We would like to thank the President of Silpakorn University. Prof. Tanasait Ngawhirunpat, Ph.D. and Mr. Nithi Sathapitanon who have always supported the Designer of the Year award. And congratulations to all the designers who received royal awards this year.

Designer of the Year in Guangzhou

ครั้งแรกกับการเผยแพร่ผลงานของ Designer of the Year ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

การตัดสินรางวัล Designer of the Year 2023

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 มีการประชุมตัดสินรางวัลนักออกแบบแห่งปี (Designer of the Year 2023) ณ บริษัท สถาปิก49 จำกัด (A49) โดยมีคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย คุณนิธิ สถาปิตานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรมร่วมสมัย เป็นประธานกรรมการ นักออกแบบชั้นแนวหน้า นักวิชาการ ผู้แทนจากสภาวิชาชีพ สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกียรติเป็นกรรมการในการตัดสิน รางวัลต่างๆ ได้แก่ Honor Awards 3 รางวัล Designer of thr Year Awards 10 รางวัล และ Emerging Designer Awards 8 รางวัล ซึ่งจะประกาศผลอย่างเป็นทางการให้ทราบเร็วๆ นี้ ทั้งนี้คณะ​มัณฑนศิลป์​ มหา​วิทยาลัย​ศิลปากร​ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน และหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์และการสนับสนุนมา ณ ที่นี้ Saturday, July 22, 2023, there was a meeting to decide the Designer of the Year 2023 award at Architect49 Company Limited (A49). The committee consisted of leading designers, academics, representatives from professional councils, the media, and Related agencies by Mr. Nithi Sathapitanon, National Artist (Contemporary Art and Architecture) being the chairman of the board. Today, various awards were decided, including 3 Honor Awards, 10 Designer of thr Year Awards, and 8 Emerging Designer Awards, which will be officially announced soon. The Faculty of Decorative Arts​ Silpakorn University Thank you to all committee members. and all agencies that have provided assistance and support.

Designer of the Year Awards 2023 Call for Entries

Designer of the Year Awards 2023 เปิดรับสมัครนักออกแบบอีกครั้ง เพื่อเข้ารับการคัดสรรให้เป็นผู้ได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2566 ประเภทของการออกแบบ • การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) • การออกแบบเครื่องเรือน (Furniture Design) • การออกแบบผ้าและเส้นใย (Textile and Fabric Design) • การออกแบบเครื่องประดับ (jewelry Design) • การออกแบบกราฟิก (Graphic Design) • การออกแบบภาพประกอบ(Illustration Design) • การออกแบบภายใน (Interior Design) • การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) • การออกแบบสื่อดิจิทัล (Digital Media Design) ทาง www.dyawards.com ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ขั้นตอนการสมัคร 1. คลิก “เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก” ที่มุมบนด้านขวาของเว็บไซต์ 2. เลือก “สมัครสมาชิก” > ใส่อีเมลเข้าใช้งาน > ใส่รหัสผ่าน > ใส่ยืนยันรหัสผ่าน > คลิก “สมัครสมาชิก” 3. จะเห็นข้อความ “คุณสมัครสมาชิกสำเร็จ” > ใส่อีเมลเข้าใช้งาน > ใส่รหัสผ่าน > คลิก “เข้าสู่ระบบ” 4. คลิก “สมัครนักออกแบบแห่งปี 2023” ที่มุมบนด้านซ้ายของเว็บไซต์ 5. กรอกข้อมูลต่างๆ และอัพโหลดภาพผลงาน > คลิก “ยืนยันการสมัคร” *หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถ Log in เข้ามาแก้ไข/เพิ่มเติม/ลบข้อมูล ได้ในภายหลัง

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่นักออกแบบแห่งปี 2021

คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลนักออกแบบแห่งปี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบที่ได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2021 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13:45 น. ทั้งนี้ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช และคุณนิธิ สถาปิตานนท์ ที่ให้การสนับสนุนรางวัลนักออกแบบแห่งปีมาโดยตลอด และขอแสดงความยินดีกับนักออกแบบทุกท่านที่ได้รับพระราชทานรางวัลในปีนี้ด้วยครับ Designer of the Year Awards Executive Committee Be grateful for His Majesty’s grace His Royal Highness Prince Kaintha Thirachai Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn graciously The designers who received the Designer of the Year award 2019 were invited to come and receive their awards at Sra Pathum Palace on March 30, 2022 at 1:45 p.m. We would like to thank the President of Silpakorn University. Assistant Professor Chaichan Thawornwet and Mr. Nithi Sathapitanon who have always supported the Designer of the Year award. And congratulations to all the designers who received royal awards this year.

Designer of the Year Awards 2021 Call for Entries

เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดสรรให้เป็นผู้ได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2564 ในสาขา – การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) – การออกแบบเครื่องเรือน (Furniture Design) – การออกแบบผ้าและเส้นใย (Textile and Fabric Design) – การออกแบบเครื่องประดับ (jewelry Design) – การออกแบบกราฟิก (Graphic Design) – การออกแบบภาพประกอบ(Illustration Design) – การออกแบบภายใน (Interior Design) ทาง www.dyawards.com ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ขั้นตอนการสมัคร 1. คลิก “เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก” ที่มุมบนด้านขวาของเว็บไซต์ 2. เลือก “สมัครสมาชิก” > ใส่อีเมลเข้าใช้งาน > ใส่รหัสผ่าน > ใส่ยืนยันรหัสผ่าน > คลิก “สมัครสมาชิก” 3. จะเห็นข้อความ “คุณสมัครสมาชิกสำเร็จ” > ใส่อีเมลเข้าใช้งาน > ใส่รหัสผ่าน > คลิก “เข้าสู่ระบบ” 4. คลิก “สมัครนักออกแบบแห่งปี 2021” ที่มุมบนด้านซ้ายของเว็บไซต์ 5. กรอกข้อมูลต่างๆ และอัพโหลดภาพผลงาน > คลิก “ยืนยันการสมัคร” *หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถ Log in เข้ามาแก้ไข/เพิ่มเติม/ลบข้อมูล ได้ในภายหลัง

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่นักออกแบบแห่งปี 2019

คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลนักออกแบบแห่งปี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบที่ได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2019 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:00 น. ทั้งนี้ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช และคุณนิธิ สถาปิตานนท์ ที่ให้การสนับสนุนรางวัลนักออกแบบแห่งปีมาโดยตลอด และขอแสดงความยินดีกับนักออกแบบทุกท่านที่ได้รับพระราชทานรางวัลในปีนี้ด้วยครับ Designer of the Year Awards Executive Committee Be grateful for His Majesty’s grace His Royal Highness Prince Kaintha Thirachai Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn graciously The designers who received the Designer of the Year award 2019 were invited to come and receive their awards. at Sra Pathum Palace on November 15, 2019 at 2:00 p.m. We would like to thank the President of Silpakorn University. Assistant Professor Chaichan Thawornwet and Mr. Nithi Sathapitanon who have always supported the Designer of the Year award. And congratulations to all the designers who received royal awards this year.

Designer of the Year in Taiwan 18-22 April 2018

Designer of the Year in Taiwan 18-22 April 2018 @ Songshan Cultural and Creative Park, Taipei

ภาพบรรยากาศ Designer of the Year Talk 2017

It’s an honor to meet you วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 น. – 16:00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC ในนามของคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณสุดยอดนักออกแบบเกียรติยศของไทยรางวัล Honor Awards จากงาน Designer of the year 2017 คุณวิภาวดี พัฒนพงศ์พิบูล สาขา Interior Design คุณสุรชัย พุฒิกุลางกูร สาขา Illustration Design และคุณไพโรจน์ ธีระประภา สาขา Graphic Design ที่มาร่วมสนทนาถ่ายทอดสุดยอดกลยุทธ์การออกแบบที่ประสบความสำเร็จระดับสูง ให้กับนักออกแบบคลื่นลูกใหม่และผู้ที่สนใจได้เป็นแรงบันดาลใจอย่างมากมาย

Designer of the Year in Japan 2015

โครงการนักออกแบบแห่งปี จัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักออกแบบที่ได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2015 ในงาน Tokyo Design Week 2015 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2558 ณ Meiji Jingu Gaien, เมืองโตเกียว ประทศญี่ปุ่น Designer of the Year Project Exhibiting the work of designers who won the Designer of the Year Awards 2015 at Tokyo Design Week 2015 from October 30 – November 3, 2015, at Meiji Jingu Gaien, Tokyo, Japan.