Designer of the Year in Paris 2014

โครงการนักออกแบบแห่งปี จัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักออกแบบที่ได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2014 ในงาน Paris Design Week 2014 ระหว่างวันที่ 6-13 กันยายน 2557 ณ Les Docks – Cite de la Mode et du Design เมืองปารีส ประทศฝรั่งเศส

Designer of the Year Projects Exhibiting the work of designers who won the Designer of the Year Awards 2014 at Paris Design Week 2014 from September 6-13, 2014 at Les Docks – Cite de la Mode et du Design, Paris, France.