ภาพบรรยากาศ Designer of the Year Talk 2017

It’s an honor to meet you

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561
เวลา 13:00 น. – 16:00 น.
ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC

ในนามของคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอขอบคุณสุดยอดนักออกแบบเกียรติยศของไทยรางวัล Honor Awards จากงาน Designer of the year 2017

คุณวิภาวดี พัฒนพงศ์พิบูล สาขา Interior Design
คุณสุรชัย พุฒิกุลางกูร สาขา Illustration Design
และคุณไพโรจน์ ธีระประภา สาขา Graphic Design

ที่มาร่วมสนทนาถ่ายทอดสุดยอดกลยุทธ์การออกแบบที่ประสบความสำเร็จระดับสูง ให้กับนักออกแบบคลื่นลูกใหม่และผู้ที่สนใจได้เป็นแรงบันดาลใจอย่างมากมาย