การตัดสินรางวัล Designer of the Year 2023

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 มีการประชุมตัดสินรางวัลนักออกแบบแห่งปี (Designer of the Year 2023) ณ บริษัท สถาปิก49 จำกัด (A49) โดยมีคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย คุณนิธิ สถาปิตานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรมร่วมสมัย เป็นประธานกรรมการ นักออกแบบชั้นแนวหน้า นักวิชาการ ผู้แทนจากสภาวิชาชีพ สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกียรติเป็นกรรมการในการตัดสิน รางวัลต่างๆ ได้แก่ Honor Awards 3 รางวัล Designer of thr Year Awards 10 รางวัล และ Emerging Designer Awards 8 รางวัล ซึ่งจะประกาศผลอย่างเป็นทางการให้ทราบเร็วๆ นี้ ทั้งนี้คณะ​มัณฑนศิลป์​ มหา​วิทยาลัย​ศิลปากร​ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน และหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์และการสนับสนุนมา ณ ที่นี้

Saturday, July 22, 2023, there was a meeting to decide the Designer of the Year 2023 award at Architect49 Company Limited (A49). The committee consisted of leading designers, academics, representatives from professional councils, the media, and Related agencies by Mr. Nithi Sathapitanon, National Artist (Contemporary Art and Architecture) being the chairman of the board.

Today, various awards were decided, including 3 Honor Awards, 10 Designer of thr Year Awards, and 8 Emerging Designer Awards, which will be officially announced soon. The Faculty of Decorative Arts​ Silpakorn University Thank you to all committee members. and all agencies that have provided assistance and support.